foto-team.pl - warsztaty fotograficzne Szczecin - logo

kursy foto team 09

kursy foto team 04Masz wątpliwości czy możesz kogoś lub coś sfotografować? Zastanawiasz się jak chronić swoje prawa do wykonanych fotografii i filmów? Nie wiesz jaką umowę z klientem czy modelem wybrać i jak ją sporządzić? Jak zabezpieczyć się przed sporami i nieuzasadnionymi roszczeniami drugiej strony? A może chcesz swoje zdjęcia sprzedać, podzielić się nimi z innymi, wziąć udział w konkursie, umieścić je na fotograficznym portalu? Jeśli tak, zapraszamy na kurs „Prawo autorskie dla fotografów", który pozwoli zarówno zawodowemu fotografowi jak i osobie oddającej się fotograficznemu, hobby poruszać się znacznie pewniej w gąszczu obowiązujących przepisów i unikać niechcianych komplikacji jakie może nieść z sobą działalność fotografa. Kurs obejmować będzie omówienie szeroki zakres zagadnień prawa autorskiego i cywilnego, z naciskiem na wykorzystanie zdobytej wiedzy w późniejszej w praktyce.

Oprócz analizy obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego, omówienia przykładowych stanów faktycznych /case studies/, elementów zajęć warsztatowych, uczestnicy kursu otrzymają materiały przygotowane przez organizatorów obejmujące wyciągi z obowiązujących przepisów i wzory przykładowych umów cywilnoprawnych.


Jacek Toczkowski – prawnik, wieloletni nauczyciel akademicki, pasjonat prawa cywilnego, autorskiego i ich wykorzystania w obszarze nowych technologii. Znany szczecińskim fotografom z kursów certyfikacyjnych organizowanych przez Fundację Szczecińską.
Ramowy program kursu:
I. Co i kogo mogę fotografować.
1/ Swoboda fotografowania i zasadność spotykanych zakazów.
• fotografowanie obiektów ogólnodostępnych w świetle art. 33 prawa autorskiego
• fotografowanie w muzeach, hipermarketach, na dworcach, lotniskach itp.
• prawo do wizerunku a fotografia
• modeling, fotografowanie osób i wydarzeń publicznych
• skutki naruszenia prawa do ochrony wizerunku.
II. Jakie mam prawa jako autor zdjęcia i kiedy zdjęcie jest prawnie chronionym utworem.
1/ Fotografia jako utwór chroniony przez prawo autorskie.
• zdjęcie i utwór audiowizualny jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
• prawa do utworu a proces jego wykonania /m.in. problem tzw. „utworu pracowniczego"
2/ Prawa autorskie o charakterze osobistym i narzędzia ich ochrony.
• katalog praw o charakterze osobistym przysługujących autorowi utworu
• czas trwania i środki ochrony w wypadku naruszenia tych praw
• co jest, co nie jest naruszeniem autorskich praw osobistych /m.in. przywłaszczenie autorstwa, plagiat, adaptacje, edycja fotografii/
3/ Prawa autorskie o charakterze majątkowym.
• katalog autorskich praw majątkowych, pojęcie eksploatacji utworu
• czas trwania autorskich praw majątkowych i środki ich ochrony
III. Jak mogę korzystać ze swoich praw autorskich i co mogę zrobić z wykonaną fotografią.
1/ Obrót majątkowymi prawami autorskimi.
• rodzaje i forma umów dotyczących utworu
• umowa o przeniesienie praw
• umowy licencyjne /licencja wyłączna, licencja niewyłączna, licencje royalty free, licencje creative commons
• regulaminy portali, konkursów, stron internetowych a umowy dotyczące praw autorskich
IV. Wykorzystuję fotografowanie w działalności zarobkowej
1/ Umowy w związane z usługami fotograficznymi – analiza praktyczna.
• ogólne wskazówki dotyczące konstruowania umów cywilnoprawnych
• umowa o dzieło i umowa zlecenia – uwagi ogólne
• wyspecjalizowane typy umów wykorzystywane w działalności fotografa – umowa o sesję zdjęciową, umowa modelingu, fotografowanie
imprez i ceremonii itp.
• reklamacje, gwarancja, rękojmia – wskazówki praktyczne
V. Korzystam z cudzych utworów
1/ Korzystanie z cudzych utworów.
• dozwolony użytek osobisty
• organizacje zarządzania prawami autorskimi ZAIKS, ZPAV i inne, oraz zawierane z nimi umowy
• alternatywne banki utworów
Zapewniamy : Materiały dla kursantów: krótki skrypt z treścią omawianych przepisów, sentencjami orzeczeń sądowych, przykładowe wzory
najczęściej stosowanych umów, krótki komentarz podsumowujący omawiane na kursie zagadnienia, przydatne informacje i odsyłacze.


Prawo autorskie dla fotografów 21 maja 2017
Ilość uczestników:  10-20 osób.
Prowadzący:  Jacek Toczkowski
Czas trwania warsztatów: 8 godz. zegarowych. Nd. 10.00-18.00
Miejsce: Studio foto-team.pl 
W cenie: Kawa, herbata, przekąski. Uczestnicy otrzymają papierowy skrypt  z zagadnieniami. 
Koszt warsztatów: 119 PLN z VAT  PROMOCJA! Dla drugiego zapisanego w parze uczestnika -50%

Wypełnij zgłoszenie na warsztaty po prawej stronie ->
Kup jako prezent